سد کرج هم در حال خشک شدن است (عکس)

مجله مراحم: با وجود بارشهای زمستانی در روزهای گذشته میزان سطح آب در سد کرج هنوز با کاهش مواجه است.

 

 

کاهش آب سد کرج

کاهش آب سد کرج

کاهش آب سد کرج

کاهش آب سد کرج

کاهش آب سد کرج

کاهش آب سد کرج

کاهش آب سد کرج

کاهش آب سد کرج 

کاهش آب سد کرج

کاهش آب سد کرج

کاهش آب سد کرج

کاهش آب سد کرج

کاهش آب سد کرج 

کاهش آب سد کرج

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: