گزارش وحشتناک از بچه بازی در افغانستان +تصاویر

بچه بازی یا کودک آزاری جنسی یکی از پدیده های غیراخلاقی و غیر انسانی بوده که غرب و امریکا سرچشمه میگیرد.

غرب و آمریکا همیشه بنیانگذار بسیاری از رفتار های
وحشیانه و غیر اخلاقی بوده اند رفتارهایی که امروزه
همجنس بازی و بچه بازی ثمره های انها میباشد.

امریکا و انگلیس که همیشه در حال پاشیدن بذر
رفتارهای غیر انسانی هستند از زمانی که پایشان
به افغانستان باز شد سعی در تغییر فرهنگ مردم این کشور کردند.

غربی ها با هدف گرفتند فرهنگ یک کشور سعی میکنند آنها را به جان هم بیاندازند که کار انها برای استعمار راحت تر شود.

بچه بازی ماحصل آمریکا در افغانستان

بعد از حمله امریکا به افغانستان این کشور دیگر روی
خوش به چشم ندید علاوه بر تشدید جنگ های داخلی
پدیده های بسیار شومی را با خود به افغانستان اورد.

گزارش وحشتناک از بچه بازی در افغانستان

بچه بازی,تجاوز به کودک

حالا سوء استفاده های جنسی در کشور افغانستان رو
به افزایش است پدیده ای که هیچگاه در طول تاریخ در فرهنگ این کشور اسلامی نبوده است.

پیام آفتاب نوشت: بر اساس گزارش کمیسیون مستقل
حقوق بشر، “بچه‌بازی” در افغانستان گسترش پیدا کرده
و این پدیده به یک رسم برای نشان دادن ثروت و قدرت تبدیل شده است.

داشتن برده جنسی برای پز دادن

کمیسیون مستقل حقوق بشر برای کاهش و از بین بردن
این پدیده در افغانستان، از سه ماه پیش تحقیقی را در سطح این کشور آغاز کرده است.

سیما سمر- رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، در
نشست خبری امروز این کمیسیون در کابل گفت که
بچه‌ بازی در افغانستان رایج شده است که باید در
این راستا تحقیق ملی صورت بگیرد و پیشنهادات
مشخص به ادارات مربوطه دولتی داده شود تا ازاین پدیدۀ شوم جلوگیری شود.

گزارش وحشتناک از بچه بازی در افغانستان

بچه بازی,تجاوز به کودک

وی اضافه کرد: «اطفال، مانند برده ازسوی تعدادی از افراد نگهداری می‌شوند و از آنان استفاده جنسی و فیزیکی صورت می‌گیرد؛ شماری از افراد به بچه لباس زنانه می‌پوشانند ودر پاهایشان زنگ می‌بندند و آنها را در محافل می‌رقصانند که این خود، شخصیت‌کُشی است.»

وی افزود که اطفال در اینگونه اعمال، به حدی تحقیر می‌شوند که وقتی بزرگ می‌شوند، انسان‌های عقده‌ای به بار می‌آیند و فکر می‌کنند که بچه‌بازی، یک افتخار است و آنان نیز این کارها را شروع می‌کنند.

بچه بازی,گزارش وحشتناک از بچه بازی در افغانستان

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت: «ممکن نیست که این پدیده را در ظرف یک و یا دوسال به کلی از بین ببریم، اما تلاش در این راستا شود که اگر بتوانیم، این پدیده را کم نماییم و اگر خود همین عمل، یک عمل جُرمی محسوب شود، کار بسیار مفید است و میتوان این پدیده را نیز تاحدی کاهش بدهد.»

بچه بازی,تجاوز به کودک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: