باز هم آوارگی مردم… باز هم داعش وحشی (تصاویر)

تراژدی در سنجار؛ بالگرد امداد هم سقوط‌‌ کرد

سه روز قبل بالگرد امدادی ساخت شوروی که برای کمک به آوارگان ایزدی به مناطق کوهستانی سنجار رفته بود هنگام بلند شدن از زمین دچار سانحه شد و سقوط کرد.
این بالگرد بعد از پیاده کردن کمک‌ها، تعدادی از ایزدی‌ها را برای انتقال به محلی امن سوار کرده بود که مدت کوتاهی بعد از بلند شدن دچار سانحه شد. تعدادی از خبرنگاران و “ویان دخیل”، نمانیده ایزدی‌ها در مجلس عراق هم از سرنشیان این بالگرد بوده که در اثر سانحه زخمی شدند.
“مویس سامن” عکاس آژانس عکس مگنوم که اتفاقا برای عکاسی همراه خبرنگاران به منطقه اعزام شده بود روایتی مصور از این حادثه که آن را “تراژدی در سنجار” می نامد برای تایم ارسال کرده است. او درباره این حادثه و لحظات دردناک سقوط بالگرد گفته است: در حالی که مردم گرسنه و خسته پس از ساعت ها پیاده روی در کوه ها و زیر گرمای آفتاب با دیدن بالگرد امداد به زندگی امید پیدا کرده بودند فاجعه اتفاق افتاد.
عکاس که خود در جمع مسافران بوده و گفته باورش نمی شود زنده مانده باشد در روایت خود از حادثه گفته است: لحظه ای پس از بلند شدن بالگرد صدای مهیبی به گوش رسید و در حالی که خلبان سعی داشت اوضاع را کنترل کند بالگرد با صخره ای برخورد کرد و در یک لحظه همه چیز سیاه شد؛ ما سقوط کردیم.
در این حادثه تنها خلبان جان خود را از دست داده و زخمی ها پس از لحظاتی توانسته‌اند با بالگرد دیگری که به منطقه اعزام شده بود محل را ترک کنند. عکاس تعدادی از این عکس ها را پیش از سوار شدن و چهار عکس را پس از به هوش آمدن و در حالی که زخمی بوده عکاسی کرده است.
148218_996

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: