ترمیم عکس های قدیمی با شکل متفاوت +تصاویر

مجله مراحم: آثاری از جین لانگ، هنرمند رومانیایی را خواهید دید که با بازیابی، تجدیدرنگ و تبدیل کردن عکس های قدیمی به شکلی غیرمنتظره به وجود آمده اند. ممکن است برای بعضی افراد کار جالبی نباشد اما هرکدام از این ها شامل رتوش پرزحمت و بسیاری هستند.

 

ترمیم و بازیابی عکس های قدیمی به شکلی تازه

 

ترمیم و بازیابی عکس های قدیمی به شکلی تازه

ترمیم و بازیابی عکس های قدیمی به شکلی تازه

ترمیم و بازیابی عکس های قدیمی به شکلی تازه

ترمیم و بازیابی عکس های قدیمی به شکلی تازه

ترمیم و بازیابی عکس های قدیمی به شکلی تازه

ترمیم و بازیابی عکس های قدیمی به شکلی تازه

ترمیم و بازیابی عکس های قدیمی به شکلی تازه

ترمیم و بازیابی عکس های قدیمی به شکلی تازه

ترمیم و بازیابی عکس های قدیمی به شکلی تازه

ترمیم و بازیابی عکس های قدیمی به شکلی تازه

ترمیم و بازیابی عکس های قدیمی به شکلی تازه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: