وقتی که داعش قاضی میشود و قصاص میکند! +تصاویر

مجله مراحم: “داعش” تصویر یکی از تروریست هایش را منتشر کرد که با خط کش مقیاس زخمی که باید به سر یک متهم وارد شود ، اندازه گیری می کند.
این اقدام بخشی از سیاست سادیسمی داعش به نام “چشم در برابر چشم” است چون تروریست های داعش، همان زخمی را که متهم به قربانی وارد ساخته، به جانی وارد می کنند.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: