بازگشت پیکر قربانیان فاجعه منا به زادگاهشان (تصاویر)

 

بازگشت پیکر جان‌باختگان فاجعه منا به گنبد کاووس

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857932.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857935.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857952.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857951.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857939.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857942.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857957.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857958.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857938.jpg

 


 

 

تشییع پیکر جانباختگان فاجعه منا در تهران

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857435.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857430.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857428.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857420.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857413.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857454.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/12/13940712142743773_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/12/13940712142747128_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/12/13940712144402892_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/12/13940712150506361_PhotoL.jpg

 


 

 

 

تشییع پیکر جانباختگان فاجعه منا در مشهد

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857685.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857688.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857689.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857701.jpg

 

 


 

 

 

تشییع پیکر جانباختگان فاجعه منا در گرگان

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857616.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857110.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/04/4/1857116.jpg

 


 

 

مراسم تشییع جان‌باختگان منا در قم

 

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/12/13940712150056534_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/12/13940712150107892_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/12/13940712150109764_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/12/13940712183225441_PhotoL.jpg

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: