عکس های خبری منتخب هفته خبرگزاری رویترز

مجله مراحم: در این گزارش نگاهی داریم به تصاویر منتخب هفته خبرگزاری رویترز که به سوژه های مختلف از جمله ادامه اعتراضات مبارزان فلسطینی، جشنواره بومیان در آمریکا و ….اختصاص دارد.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/18/4/1874102.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/18/4/1874088.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/18/4/1874095.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/18/4/1874087.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/18/4/1874101.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/18/4/1874100.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/18/4/1874096.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/18/4/1874092.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/18/4/1874091.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/18/4/1874094.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/18/4/1874099.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/18/4/1874098.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/18/4/1874093.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: