کرگدن به گردشگران حمله کرد +تصاویر

کرگدن به گردشگران حمله کرد +تصاویر


کرگدن غول پیکر در حالیکه به سمت جاده حرکت می کرد با نزدیک شدن به خودروهای گردشگران سرعت خود را افزایش داد و مسقیم به سمت یکی از آنها رفت.

مجله مراحم: او که به شدت از چیزی عصبانی به نظر می رسید سمت راست خودروی جیپ که چند گردشگر در آن بودن را هدف گرفته و با شاخش به آن حمله کرد. راننده گرچه با مهارت توانست خود را کنترل و از واژگونی آن جلوگیری کند اما گردشگران به شدت وحشت زده شدند. راننده و راهنمای گردشگران که به سرعت پس از این حمله ماشین را از کرگدن دور می کند گفته تاکنون موردی از حمله کرگدن ها به خودروی گردشگران گزارش نشده است.
 
مجله مراحم
 
تصاویر/ حمله کرگدن به خودرو گردشگران
 
تصاویر/ حمله کرگدن به خودرو گردشگران
 
تصاویر/ حمله کرگدن به خودرو گردشگران
 
تصاویر/ حمله کرگدن به خودرو گردشگران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: