رودخانه مرگ! (تصاویر)

مجله مراحم: صدها هزار گورخر و بیش از ۱٫۵ میلیون ویلدبیس ( گوزن یالدار) در فصل مهاجرت ناگزیر به عبور از موانع زیادی از جمله رودخانه مارا مشهور به رودخانه مرگ هستند. مرگی دردناک، جراحاتی مرگبار که منجر به مرگ شده و یا اقبال بلند برای سالم بیرون آمدن از آب های رودخانه مرگ.
رودخانه مرگ در کنیا
رودخانه مرگ در کنیا
رودخانه مرگ در کنیا
رودخانه مرگ در کنیا
رودخانه مرگ در کنیا
رودخانه مرگ در کنیا
رودخانه مرگ در کنیا
رودخانه مرگ در کنیا
رودخانه مرگ در کنیا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: