خیابانی شبیه معجزه موسی(ع)

مجله مراحم: خیابان Passage du Gua در فرانسه جزیره اصلی را به جزیره Noirmoutier متصل میکند. چیزی که باعث متفاوت بودن این جاده میشود این است که این جاده روزانه دو بار به زیر آب میرود. دلیل این واقعه جزر و مد دریا است. بهمین دلیل این خیابان تنها در ساعات جذر قابل استفاده است و در ساعات مد بسته میشود زیرا در این ساعات ۴ متر به زیر آب میرود.

 

 

 

جاده ای عجیب و متفاوت در فرانسه

جاده ای عجیب و متفاوت در فرانسه

جاده ای عجیب و متفاوت در فرانسه

جاده ای عجیب و متفاوت در فرانسه

جاده ای عجیب و متفاوت در فرانسه

جاده ای عجیب و متفاوت در فرانسه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: