پلیس های آهنی در دبی +تصاویر

پلیس های آهنی در دبی مستقر شدند. امارات پلیس های شهر را ربات به عنوان پلیس استفاده کند این ربات های هوشمند قابلیت فیلمبرداری از خودرهای متخلف را دارد و میتواند انها را جریمه کند. این رباتها قادرند که به شکایات مردمی رسیدگی کنند و افرادی که برای خانم ها مزاحمت ایجاد میکند را با توپک ها داغ فراری دهد.

 اولین ربات پلیس هوشمند در شهر دبی، در خیابان‌ها مشغول به کار شد. این ربات در خدمت نیروهای پلیس انسانی دبی قرار گرفته است و ۱۷۰ سانتیمتر قد و ۱۰۰ کیلوگرم وزن دارد. قرار است ۲۵ درصد نیروهای پلیس شهر دبی تا سال ۲۰۳۰ ربات‌ها باشند.

پلیس های آهنی در دبی

پلیس های آهنی در دبی,ربات پلیس

ربات های پلیس در دبی

پلیس های آهنی در دبی,ربات پلیس

ربات پلیس در دبی

پلیس های آهنی در دبی,ربات پلیس

تصاویری از پلیس های آهنی در دبی

پلیس های آهنی در دبی,ربات پلیس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: