نكته هایی که یک مرد نجار آموخت (داستانک)

220px-Man_chopping_wood_-_greyscale.svg

 

مردی قوی هیکل در “چوب بُری” استخدام شد و تصمیم گرفت خوب کار کند.
روز اول ۱۸ درخت برید، کارفرمایش به او تبریک گفت و او را به ادامه کار تشویق کرد.
روز بعد با انگیزه بیشتری کار کرد، ولی ۱۵ درخت برید.
روز سوم بیشتر کار کرد، اما فقط ۱۰ درخت برید. به نظرش آمد که ضعیف شده است.
پیش کارفرمایش رفت، عذر خواست و گفت: نمیدانم چرا هر چه بیشتر تلاش من کنم، درخت کمتری می برم!
کارفرمایش پرسید: آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟
او گفت : برای این کار وقت نداشتم، تمام مدت مشغول بریدن درختان بودم!
راز موفقيت در زندگي همين نكته هاي ظريف است، فكر، جسم، روح بايد به روز شوند.
پس برای بروز رسانی خودتان وقت صرف کنید. /مجله مراحم

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: