اصلا خدا جان؛ در خلقت بعضی ها؛ سنگ تمام گذاشته ای

 

love_fingers

 

بعضی ها؛
شبیه ماهی قرمز کوچکی هستند که افتاده اند در تنگ بلورین روزگارت؛
جانت را با جان و دل در هوایشان؛ تازه میکنی…

بعضی ها؛….

بعضی ها؛
آرامش مطلقند؛
لبخندشان…
تلالو برق چشمانشان؛
صدای آرامشان…
اصلِ کار، تپش قلبشان…
انگار که یک دنیا آرامش را به رگ و ریشه ات تزریق میکند …

و آنقدر عزیزند؛
آن قدر بکرند؛
که دلت نمی آید حتی یک انگشتت هم بخورد بهشان…
میترسی تمام شوند و تو بمانی و یک دنیا حسرت…

بعضی ها؛
بودنشان…
همین ساده بودنشان…
همین نفس کشیدنشان؛
یک عالمه لبخند می نشاند روی گوشه لبمان…

اصلا خدا جان؛
در خلقت بعضی ها؛ سنگ تمام گذاشته ای …

سایه شان کم نشود از روزگارمان
و من چقدر دوست دارم اين بعضي هارا…

1381237_536118183152959_430

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: