تصاویر نمایش فقط به خاطر من ، دیدومک ، رام کردن زن سرکش

مجله مراحم: اجرای نمایش فقط به خاطر من به کارگردانی چیستا یثربی ، دیدومک به کارگردانی ابراهیم گله دار زاده و ایش رام کردن زن سرکش به کارگردانی مریم کاظم

 

اجرای نمایش رام کردن زن سرکش

 

 

 

اجرای نمایش دیدومک

 

 

 

 

اجرای نمایش فقط به خاطر من

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: