خانه تکانی روستایی‌ها دیدنی است! (تصاویر)

مجله مراحم: هر ساله با فرا رسیدن عید نوروز در روستاهای کوهستانی بابل با خانه تکانی و پخت شیرینی به استقبال سال جدید می‌روند.

 

مجله مراحم ۱ خانه تکانی روستایی ها ۲ خانه تکانی روستایی ها ۳ خانه تکانی روستایی ها ۴ خانه تکانی روستایی ها ۵ خانه تکانی روستایی ها ۶ خانه تکانی روستایی ها ۷ خانه تکانی روستایی ها ۸ خانه تکانی روستایی ها ۹ خانه تکانی روستایی ها ۱۰ خانه تکانی روستایی ها ۱۱ خانه تکانی روستایی ها ۱۲ خانه تکانی روستایی ها ۱۳ خانه تکانی روستایی ها ۱۴ خانه تکانی روستایی ها ۱۵ خانه تکانی روستایی ها ۱۶ خانه تکانی روستایی ها ۱۷ خانه تکانی روستایی ها ۱۸ خانه تکانی روستایی ها ۱۹ خانه تکانی روستایی ها ۲۰ خانه تکانی روستایی ها ۲۱ خانه تکانی روستایی ها ۲۲ خانه تکانی روستایی ها ۲۳ خانه تکانی روستایی ها ۲۴ خانه تکانی روستایی ها ۲۵ خانه تکانی روستایی ها 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: