گاو پرست های هندوستان (تصاویر)

مجله مراحم: به دنبال افزایش سختگیری های حزب حاکم هند در حفاظت از گاوها که اکثریت پیروان آئین هندو آنها را حیواناتی مقدس میدانند،کشتارگاه ها در ایالت ماهاراشترا تعطیل شده و فروش احشام توسط کشاورزان دشوارتر گشته است.

 

 

تقدس گاو در هند‎

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: