سعید مرتضوی به دادگاه فراخوانده شد +تصاویر

سعید مرتضوی روز گذشته در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران حاضر شد.
 
سعید مرتضوی روز گذشته در دادگاه کیفری استان تهران حاضر شد تا در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری به ریاست قاضی مدیر خراسانی به اتهاماتش در خصوص پرونده کهریزیک و شکایت پدر روح الامنیی و همچنین نقض رأی دیوان عالی کشور رسیدگی شود.
 
مجله مراحم: این پرونده شامل ۳ قسمت است که بخش نخست آن در ارتباط با رأی نقض‌شده از سوی دیوان عالی کشور در پرونده کهریزک و ارجاع آن به شعبه هم‌عرض برای رسیدگی مجدد است.
 
در پرونده کهریزک، شعبه دیوان عالی کشور انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی در خصوص مرتضوی را تأیید کرد اما نسبت به جریمه نقدی صادر شده ایراد گرفت.
 
بخش دوم این پرونده نیز در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح الامینی (یکی از کشته‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک) به‌اتهام معاونت در قتل است. بخش سوم نیز موضوع عدم‌ اجرای رأی دیوان عدالت اداری و پرونده تخلفات سازمان تأمین اجتماعی است که از ۲۴ دی ‌عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از ارجاع بخشی از پرونده تأمین اجتماعی با صدور کیفرخواست به دادگاه خبر داد./مجله مراحم
 
همین طور کیفرخواست دادستانی تهران در پرونده تأمین اجتماعی، برای مطالعه در اختیار شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت و دادگاه پس از مطالعه، پنجم اردیبهشت ‌را برای برگزاری جلسه محاکمه تعیین کرد. 
 
مجله مراحم
 
(تصاویر) حضور مرتضوی در دادگاه
 
(تصاویر) حضور مرتضوی در دادگاه
 
(تصاویر) حضور مرتضوی در دادگاه
 
(تصاویر) حضور مرتضوی در دادگاه
 
(تصاویر) حضور مرتضوی در دادگاه
 
(تصاویر) حضور مرتضوی در دادگاه
 
(تصاویر) حضور مرتضوی در دادگاه
 
(تصاویر) حضور مرتضوی در دادگاه
 
(تصاویر) حضور مرتضوی در دادگاه
 
(تصاویر) حضور مرتضوی در دادگاه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: