جنگل بامبو ساگانو در ژاپن +تصاویر

تصاویر جنگل پوشیده از درخت در ژاپن

جنگل بامبو ساگانو در شمال غرب شهر کیوتو ژاپن واقع شده است. با مساحتی در حدود ۱۶ کیلومتر مربع یکی از زیبا ترین مناطق طبیعی و تفریحی در ژاپن محسوبمیگردد. این جذابیت نه تنها بدلیل درختان بامبو است بلکه بدلیل صدای زیبایی است که با وزش باد از بین این درختان میگذرد. این صدا توسط دولت ژاپن در بین لیست ۱۰۰ صدای برتر که حتما باید در ژاپن شنیده شود قرار گرفته است.

جنگل بامبو ساگانو

جنگل بامبو ساگانو,درختان بامبوجنگل بامبو ساگانو,درختان بامبوجنگل بامبو ساگانو,درختان بامبو جنگل بامبو ساگانو,درختان بامبو جنگل بامبو ساگانو,درختان بامبو جنگل بامبو ساگانو,درختان بامبو جنگل بامبو ساگانو,درختان بامبو جنگل بامبو ساگانو,درختان بامبو 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: