اینجا کفه نمک سیرجان است زمینی سرشار از نمک طبیعی (تصاویر)

مجله مراحم: یکی از چهره‌های زیبا و منحصر به فرد طبیعت در ایران، کفه‌های نمک می‌باشند که در پست‌ترین نقاط ارتفاعی حوزه‌های بسته، پس از ورود جریان‌های آبی اطراف به آنها و تبخیر آن، شکل می‌گیرند. 

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/139402101408228335207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/139402101408202755207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/139402101408206805207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/139402101408211485207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/139402101408201975207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/139402101408217725207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/139402101408209305207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/139402101408201195207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/13940210140820415207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/139402101408213985207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/139402101408207435207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/139402101408216015207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/139402101408203685207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/139402101408199635207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/139402101408204465207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/13940210140821395207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/139402101408198385207964.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/02/10/139402101408217105207964.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: