باد خنک صلواتی در روز قدس – اصفهان

باد خنک صلواتی در راهپیمایی روز قدس اصفهان

عکس: باد خنک صلواتی در راهپیمایی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: