مردم این روستا در بندرترکمن ماهواره هایشان را تحویل دادند (تصاویر)

 

تحویل داوطلبانه ماهواره در روستای اسلام تپه بندر ترکمن

 

 

تحویل داوطلبانه ماهواره در روستای اسلام تپه بندر ترکمن 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: