ولیعهد عربستان : ایران را اشغال خواهیم کرد

ولیعهد عربستان دیشب در گفتگو با شبکه رسمی عرستانی اعلام کرد که ایران هدفش تصرف عربستان و اشغال قبله مسلمانان است. ما هیچگاه نمیتوانیم با ایران به تفاهم برسیم چرا که منطق ایران ظهور مهدی است که آن آهم تسلط بر جهان اسلام امکانپذیر خواهد بود.

ولیهد عرستان اعلام کرد که ما صبر نمیکنیم که ایران به هدف برسد و عربستان را اشغال کند بلکه ما ایران را مانند سوریه به جبهه جنگ تبدیل خواهیم کرد.

ولیعهد عربستان : ایران را اشغال خواهیم کرد

ولیعهد عربستان : ایران را اشغال خواهیم کرد

ولی عهد عربستان در گفتگو با تلویزیون عربستان مدعی شد ایران تلاش دارد «قبلۀ مسلمانان» را اشغال کند.

به گزارش پایگاه اسکای نیوز عربی، بن سلمان با اشاره به اینکه هیچ نقظۀ مشترکی میان ایران و عربستان نیست گفت: «چگونه می توان با آنان به تفاهم رسید؟ منطق ایران زمینه سازی برای ظهور مهدی است که آن هم از طریق سیطره بر جهان اسلام محقق می شود».

جانشین ولی عهد و وزیر دفاع عربستان افزود: «هدف اصلی نظام ایران رسیدن به قبلۀ مسلمانان است. ما منتظر نمی مانیم که عربستان میدان جنگ شود، بلکه ایران را میدان جنگ خواهیم کرد».

او، همچنین، مدعی شد: «فکر افراط گرای ایران مانع گفتگو با تهران است».

ولیعهد عربستان : ایران را به میدان جنگ تبدیل خواهیم کرد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: