نجات یک سگ ولگرد که سرش چرخ گیر کرده +تصاویر

مجله مراحم: شاید این مطلب خیلی اتفاق مهمی نباشد ولی در ایران خیلی حرف ها برای گفتن دارد .
این یک سگ ولگرد است که سرش در سوراخ یک چرخ قدیمی گیر کرده است. خوشبختانه ماموران آتش نشانی قبل از خفه شدن این سگ توانستند او را نجات دهند و به پرورشگاه حیوانات ببرند.
 
نجات سگ ولگرد از مرگ

نجات سگ ولگرد از مرگ

نجات سگ ولگرد از مرگ

نجات سگ ولگرد از مرگ

نجات سگ ولگرد از مرگ

نجات سگ ولگرد از مرگ

نجات سگ ولگرد از مرگ

نجات سگ ولگرد از مرگ

نجات سگ ولگرد از مرگ

نجات سگ ولگرد از مرگ

نجات سگ ولگرد از مرگ

نجات سگ ولگرد از مرگ

نجات سگ ولگرد از مرگ

نجات سگ ولگرد از مرگ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: