برج شیشه ای ۴۰۰ متری ترک خورد + تصاویر

این اتاق شیشه ای در ارتفاع ۴۰۰ متری از زمین قراردارد و توریست های زیادی را برای بازدید به خود جلب کرده است. این اتاقک خانواده گاریبی را بیشتر از حدی که باید ترساند. هنگامی که جهار عضو این خانواده روی شیشه این اتاق در طبقه ۱۰۳ برج ویلز برای گرفتن عکس نشسته بودند ، شیشه ناگهان شروع به ترک خوردن کرد. البته کسی آسیب ندید و مسئولان برج سریعا اقدام به تعویض شیشه نمودند. از این به بعد ایستادن روی این شیشه ها جرات بیشتری طلب میکند.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: