تبدیل کودکان مدرسه به هری پاتر +تصاویر

تبدیل کودکان مدرسه به هری پاتر +تصاویر


 
مجله مراحم: آنشو آگاروال معلمی است در یک روستای دور افتاده در اوتاراکند، روزی که او برای دانش آموزان مدرسه، فیلم هری پاتر را پخش می کند، بچه ها با اشتیاق در مورد پرواز کردن صحبت می کنند. آنشو که عکاسی هم می کند به فکر انجام یک پروژه عکاسی می افتد و درباره آن با دانش آموزانش صحبت می کند. زمانی که بچه ها نتیجه کارشان را دیدن واقعا شگفت زده شده بودند.
 
مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: