مدرسه عشایر باصفا ولی بدون امکانات (تصاویر)

مدرسه عشایر علیرغم اینکه امکانات زیادی برای تحیل وجود ندارد ولی بسیار باصفا خواهد بود. کدام مدرسه در دنیا در طبیعت و زیر درخت و کنار رودخانه با صفا برگزار میشود ؟! درس خواندن و درس دادن در مدرسه عشایر علارغم سختی های خود بسیار لذت بخش خواهد بود.

مدرسه عشایر

مدرسه عشایر,مدرسه در طبیعت

مدرسه روستایی در دل طبیعت

مدرسه عشایر,مدرسه روستایی

مدرسه روستایی در دل طبیعت

مدرسه عشایر,مدرسه روستایی

مدرسه روستایی در دل طبیعت

مدرسه عشایر,مدرسه در طبیعت

مدرسه روستایی در دل طبیعت

مدرسه عشایر,مدرسه روستایی

مدرسه روستایی در دل طبیعت

مدرسه عشایر,مدرسه روستایی

مدرسه روستایی در دل طبیعت

مدرسه عشایر,مدرسه روستایی

مدرسه روستایی در دل طبیعت

مدرسه عشایر,مدرسه روستایی

مدرسه روستایی

بدون شک یکی از سخت ترین شاخه های آموزشی, اموزش در روستاها و عشایر است. مکان های دور از شهر با مسافت های سخت و طولانی که معلم های عشایری موظفند هر روز این مسافت را از شهر به سمت روستا و مناطق عشایری طی کنند و یا مجبور شوند در همان منطقه با شرایط سخت زندگی کنند اما عشق به کار و دلسوزی برای دانش آموزان محروم باعث شده که سختی ها را نادیده بگیرند و همچنان عاشقانه به فرزندان خود و آیندگان این کشور خدمت کنند.تصاویر گرفته شده مربوط به معلم های عشایری در روستاهای اطراف سیرجان و گوشه ای از کار و زندگی این معلم ها و دانش آموزانشان است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: