مدرسه ای خاص و متفاوت در ایران! +تصاویر

مجله مراحم: در این مدرسه تجربه طبیعت برای کودک آزاد و بدون برنامه ریزی صورت میگیرد. کودک در این فضا در تخیلاتش غرق میشود و عناصر مختلف محیط را دستکاری میکند. مربیان مدرسه طبیعت، از خلاقیت کودک جلوتر حرکت نمیکنند و پیوسته در حمایت از کودک و طبیعت هستند.

 

مجله مراحم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: