گل زدن فرزند هادی نوروزی و شادی به سبک پدرش +فیلم و عکس

مجله مراحم: هانی نوروزی، فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس که در بازی امروز یاران هادی نوروزی و تیم هنرمندان شرکت کرده بود و پس از گلزنی به سبک پدرش خوشحالی کرد و دستش را روی قلبش گذاشت، گفت: خوشحالی گلم را به یاد پدرم انجام دادم .

لحظه گل زدن هانی نوروزی


دانلود این ویدئو

 

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/20/139407201941586596286804.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/20/139407201941581136286804.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/20/139407201941558826286804.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/20/139407201941584726286804.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/20/139407201941573336286804.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/20/139407201941577706286804.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/20/139407201941548216286804.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/20/139407201941549466286804.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/20/139407201941566316286804.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/20/13940720194155876286804.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/20/139407201941561796286804.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/20/139407201941576146286804.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: