انواع خیارهای گُم نام را ببینید! +تصاویر

مجله مراحم: خیار جزو میوه هایی است که خانواده بزرگی دارد و برخی از این نوع خیار ها را شاید تا به حال ندیده باشید. معروف ترین و خوشمزه ترین میوه از این خانواده ، خیاری است که همه با آن آشنایی داریم و دیگر خیار ها که در گوشه و کنار جهان پرورش داده میشوند به اندازه آن خوشمزه نیستند و همین باعث گم نامیشان شده است.

مجله مراحم

 

 

انواع خیار

 

 

انواع خیار

 

 

انواع خیار

 

 

انواع خیار

 

 

انواع خیار

 

 

انواع خیار 

انواع خیار

 

 

انواع خیار

 

 

انواع خیار

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: