آزمایش مرگبار ماشین های تشریفاتی را ببینید +تصاویر

مجله مراحم: تمام دغدغه های تیم های محافظتی در جهان حفظ امنیت برای شخصیت های مطرح است تا جایی که هر چند وقت یک بار شرکت های خودروهای حفاظتی نمونه هایی مستحکم از این اتومبیل ها را طراحی می کنند و در معرض تست قرار می دهند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: