جشنواره گل های کاغذی در پرتقال را ببینید (تصاویر)

مجله مراحم: تصاویری از جشنواره گل در خیابان آلنتجو پرتغال را مشاهده می کنید. بخش شگفت انگیز این جشنواره تلاشی است که مردم در برگزاری آن کرده اند. هنرهای کاغذی در هرگوشه ای به چشم می خورند. گفته می شود که ساکنان برای چنین شاهکاری تنها چهارماه زمان گذاشته اند. با نگاه کردن به آسمان و دیدن هزاران گل کاغذی، می توان ظرافت، صبر، ساعت ها بی خوابی و یا حتی غذا نخوردن برای اتمام تزئین این خیابان را حس کرد. این جشنواره، رویدادی نیست که به صورت دوره ای و مشخص اتفاق بیفتد بلکه تصمیم و برنامه ریزی خود ساکنان است. یک کار گروهی واقعی که آن را جشنواره مردمی می نامیم.

 

جشنواره گل های کاغذی در پرتقال را ببینید (تصاویر)در حال بارگذاریدر حال بارگذاریدر حال بارگذاریدر حال بارگذاریدر حال بارگذاریدر حال بارگذاریدر حال بارگذاریدر حال بارگذاریدر حال بارگذاریدر حال بارگذاریدر حال بارگذاریدر حال بارگذاری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: