تصاویری که چشم‌های شما را به اشتباه می اندازد

خطای دید یا خطای باصره، خطای بصری، خطای چشم‌، به احساس دیدن تصاویری گفته می‌شود که فریبنده یا گمراه کننده هستند. در این حالت اطلاعاتی که بوسیله چشم جمع آوری شده و توسط مغز پردازش می‌گردد منجر به درک تصویری می‌شود که با واقعیت آن تصویر تطابق ندارد.

در این حالت اطلاعاتی که بوسیله چشم جمع آوری شده و توسط مغز پردازش می‌گردد منجر به درک تصویری می‌شود که با واقعیت آن تصویر تطابق ندارد.

در اینجا شما تصاویری را خواهید دید که گویی رنگ‌ها با حرکات موزون و منظم خود سوار بر موجی آهسته و زیبا هستند و ‌اشکال گوناگونی را به نمایش می‌گذارند.

 

 

تصاویر بسیار جذاب و زیبای خطای دید‌

تصاویر بسیار جذاب و زیبای خطای دید‌

تصاویر بسیار جذاب و زیبای خطای دید‌

تصاویر بسیار جذاب و زیبای خطای دید‌

تصاویر بسیار جذاب و زیبای خطای دید‌

تصاویر بسیار جذاب و زیبای خطای دید‌
تصاویر بسیار جذاب و زیبای خطای دید‌

مجله مراحم

تصاویر بسیار جذاب و زیبای خطای دید‌

تصاویر بسیار جذاب و زیبای خطای دید‌

تصاویر بسیار جذاب و زیبای خطای دید‌

تصاویر بسیار جذاب و زیبای خطای دید‌

تصاویر بسیار جذاب و زیبای خطای دید‌

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: