ببینید با انگشتان زغالی چه کار کرده! +تصاویر

مجله مراحم:جودیت براون با استفاده از انگشتان آمیخته به ذغال یا گرافیت خود، مجموعه نقاشی های شگفت انگیزی خلق می کند. آثار او شامل هنرهای انتزاعی متقارن تا مناظر دقیق می شود که در نتیجه فرآیند رهایی و مدیتیشن هستند. تعدادی از اثار این هنرمند را مشاهده کنید.

مجله مراحم

نقاشی با دستهای ذغالی

نقاشی با دستهای ذغالی

نقاشی با دستهای ذغالی

نقاشی با دستهای ذغالی

نقاشی با دستهای ذغالی

نقاشی با دستهای ذغالی

نقاشی با دستهای ذغالی

نقاشی با دستهای ذغالی

نقاشی با دستهای ذغالی

نقاشی با دستهای ذغالی

نقاشی با دستهای ذغالی

نقاشی با دستهای ذغالی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: