کشف و ضبط بزرگترین محموله مشروبات الکلی +تصاویر

بزرگترین محموله مشروبات الکلی کشور به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد ریال در شهرستان مهاباد کشف شد. 

مجله مراحم: این محموله که شامل۳۰هزار بطری و قوطی انواع مشروبات الکلی است، توسط یک شبکه بزرگ توزیع مشروبات الکلی در یک انبار واقع در یکی از روستاهای این شهرستان دپو شده بود که با تلاش ماموران نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

 
مجله مراحم
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد
 
 
کشف بزرگترین محموله مشروبات الکلی در مهاباد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: