مردی برای رکورد زدن خودش را آتش زد +تصاویر

خودسوزی برای رکورد زنی

جو تادلینگ اتریشی که حرفه اش بدلکاری است، توانست با پنج دقیقه و ۴۱ ثانیه تحمل گرمای زیاد همراه با راه رفتن در خیابان، رکورد این کار را بشکند و در انحصار خود قرار دهد.
 

خودسوزی , اتش زدن , آتش گرفتن , خود سوزی , رکورد خودسوزی , آتش زدن برای ثبت رکورد , خودسوزی برای ثبت رکورد

رکورد زدن با خودسوزی

مردی که همسرش او را آتش زده بود، رکورد تحمل گرمای غیر قابل تحمل را شکست!

جو تادلینگ اتریشی که حرفه اش بدلکاری است، توانست با پنج دقیقه و ۴۱ ثانیه تحمل گرمای زیاد همراه با راه رفتن در خیابان، رکورد این کار را بشکند و در انحصار خود قرار دهد.

وی گفت: او همیشه می داند چگونه به زندگیمان گرما ببخشد؛ بنا بر این کاملا واضح بود که این کار هم با سلیقه او انجام شود.

نمی تواند در مورد انتخاب زنانی که خیلی به زندگی انسان گرما می بخشند، اعلام نظر کند؛ چون نمی داند عاقبت کار انسان با آنها به کجا می کشد!

خودسوزی , اتش زدن , آتش گرفتن , خود سوزی , رکورد خودسوزی , آتش زدن برای ثبت رکورد , خودسوزی برای ثبت رکورد

مردی که خودش را آتش زد

خودسوزی , اتش زدن , آتش گرفتن , خود سوزی , رکورد خودسوزی , آتش زدن برای ثبت رکورد , خودسوزی برای ثبت رکورد

خودسوزی

خودسوزی , اتش زدن , آتش گرفتن , خود سوزی , رکورد خودسوزی , آتش زدن برای ثبت رکورد , خودسوزی برای ثبت رکوردخودسوزی , اتش زدن , آتش گرفتن , خود سوزی , رکورد خودسوزی , آتش زدن برای ثبت رکورد , خودسوزی برای ثبت رکوردخودسوزی , اتش زدن , آتش گرفتن , خود سوزی , رکورد خودسوزی , آتش زدن برای ثبت رکورد , خودسوزی برای ثبت رکورد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: