فرستادن غذا برای مشتری توسط ربات +تصاویر

تحویل غذا به مشتریان با استفاده از ربات در استونی

 کسب و کار جدیدی در کشور استونی به راه افتاده که در آن غذا را با استفاده از ربات به مشتریان تحویل می‌دهند.

فرستادن غذا برای مشتری توسط ربات +تصاویر
تحویل غذا به مشتریان با استفاده از ربات در استونی
فرستادن غذا برای مشتری توسط ربات +تصاویر

فرستادن غذا برای مشتری توسط ربات +تصاویر
تحویل غذا به مشتریان با استفاده از ربات در استونی
فرستادن غذا برای مشتری توسط ربات +تصاویر
تحویل غذا به مشتریان با استفاده از ربات در استونی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: