حضور عوامل سریال پایتخت در اردوی تیم ملی فوتبال

عوامل مجموعه تلویزیونی «پایتخت» با حضور در هتل آکادمی ملی فوتبال سکانس‌های این مجموعه نوروزی را با حضور علی کفاشیان و چند فوتبالی دیگر ضبط کردند.

 

 

 

 

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

حضور «پایتختی ها» در اردوی تیم ملی فوتبال / تصاویر

 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: