آتش زدن پلیس با بنزین در تظاهرات کشور پرو +عکس

در تظاهرات کشور پرو مردم یکی از پلیس های د شورش را با بنزین آتش زدند

 

 

آتش زدن پلیس با بنزین در تضاهرات کشور پرو +عکسآتش زدن پلیس با بنزین در تضاهرات کشور پرو +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: