مسابقه‌ای عجیب و طاقت فرسا در انگلیس (تصاویر)

شرکت کنندگان در این مسابقه باید از موانع گلی بگذرند و در حوضچه‌های گلی شنا کنند و در زمین‌های گلی سینه خیز بروند. در بخشی از این مسابقه باید در حوضچه یخ راه بروند و در قسمتی دیگر برای اینکه با زمین گلی برخورد نکنند از طناب‌ها آویزان می‌شوند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: