سوء تغذیه شدید در آفریقای جنوبی +تصاویر

مجله مراحم: پس از گذشت یک سال از آغاز جنگ داخلی در کشور آفریقایی سودان جنوبی، حدود ۴ میلیون نفر از مردم این کشور برای تامین نیازهای اساسی نظیر آب و غذا با مشکل مواجه اند.

 

مجله مراحم

سوء تغذیه

سوء تغذیه

سوء تغذیه

سوء تغذیه

سوء تغذیه

سوء تغذیه

سوء تغذیه

سوء تغذیه

سوء تغذیه

سوء تغذیه

سوء تغذیه

سوء تغذیه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: