وقتی که تانکر فاضلاب وسط خیابان میترکد +تصاویر

مجله مراحم: یکی از بدترین حوادثی که ممکن از اتفاق بیافتد هم اکنون در چین اتفاق افتاده است. در یک محله پر رفت و آمد و شلوغ جایی که مردم در حال خرید و گذراندن وقت خود بودند ، تانکر حمل فاضلاب در آن نزدیکی منفجر شده و تمام آنها و منطقه را با فضولات انسانی پوشاند. اگر زمانی در زندگی احساس کردید که بدشانس هستید این حادثه و آدم های این منطقه را بیاد آوردید.

 

 ترکیدن تانکر فاضلاب وسط خیابان ,  ترکیدن تانکر فاضلاب وسط خیابان

ترکیدن تانکر فاضلاب وسط خیابان ,  ترکیدن تانکر فاضلاب وسط خیابان ترکیدن تانکر فاضلاب وسط خیابان ,  ترکیدن تانکر فاضلاب وسط خیابان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: