فشن شو در آمریکا همراه با جاسازی اسلحه +تصاویر

فشن شو در آمریکا همراه با جاسازی اسلحه و نمایش فشن شو با اسلحه در آمریکا و عکس های آموزش جا سازی اسلحه در فشن شو را درادامه مشاهده کنید .

فشن شوی لباس و مد و انواع کیف و جواهرات را دیده بودیم ، اما فشن شو با اسلحه شیوه
جدید تبلیغ اسلحه در آمریکا است که به تازگی رواج پیدا کرده و در حال گسترش است .

فشن شو با اسلحه در آمریکا

انجمن ملی سلاح آمریکا به تازگی فشن شویی را ره اندازی کرده که روش جاساز کردن و حمل اسلحه
را دربدن و لباس آموزش میدهد.

در این فشن شو مدل ها با همراه داشتن اسلحه نحوه حمل سلاح را آموزش داده
و به انواع مختلف این سلاح را در لباس خود جاسازی میکنند و به افراد حاضر در اسن فشن شو آموزش می دهند .

فشن شو در آمریکا همراه با جاسازی اسلحه

حمل سلاح گرم در این کشور ممنوع نیست و جرم محسوب نمی شود.
انجمن ملی سلاح آمریکا با برپایی این گونه نمایشگاه و فشن شو حمل سلاح گرم
را هرچه بیشتر در امریکا ترویج داده و آموزش لازم را برای حمل مطمئن آن انجام می دهد .

آموزش جاسازی اسلحه در فشن شو

فشن شو در آمریکا همراه با جاسازی اسلحه فشن شو در آمریکا همراه با جاسازی اسلحه

فشن شو در آمریکا همراه با جاسازی اسلحه +تصاویر

فشن شو در آمریکا همراه با جاسازی اسلحه فشن شو در آمریکا همراه با جاسازی اسلحه فشن شو در آمریکا همراه با جاسازی اسلحه

فشن شو در آمریکا همراه با جاسازی اسلحه +تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: