قیچی کردن پشم گوسفندان و حمام کردن آنها (تصاویر)

مجله مراحم: با شروع گرما در فصل بهار ،دامداران شهرستان لامرد شروع به شستشو و چیدن پشمهای گوسفندان خود میکنند تا در برابر گرمای زیاد منطقه آسیبی نبینند.یکی از مشکلات دامداران خشکسالی زیاد در امسال و کمبود آب است.

 

مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: