مراسم پرتاب کفش به طرف ترامپ (تصاویر)

 پرتاب کفش به ترامپ

مجله مراحم؛ جوانان فلسطینی با پرتاب کفش به تصویر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعتراض خود را نسبت به سیاست های کاخ سفید نشان دادند.

تصاویر  پرتاب کفش به طرف ترامپ

پرتاب کفش به ترامپ,پرتاب کفش
پرتاب کفش به ترامپ,پرتاب کفش
  پرتاب کفش به ترامپ,پرتاب کفش
پرتاب کفش به ترامپ,پرتاب کفش
پرتاب کفش به ترامپ,پرتاب کفش
پرتاب کفش به ترامپ,پرتاب کفش
پرتاب کفش به ترامپ,پرتاب کفش
پرتاب کفش به ترامپ,پرتاب کفش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: