خودپرداز داستان‌های کوتاه در فرانسه +عکس

 
دستگاه خودپردازى در فرانسه وجود دارد که داستانهاى کوتاه رايگان به مردم میدهد.

اين ماشين ها داستانهاى کوتاه ۱, ۳, ۵ دقيقه اى را باهدف افزايش مطالعه به جاى استفاده از موبايل هديه میدهند.

خودپرداز داستانهای کوتاه در فرانسه 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: