صیادان میگو در جزیر قشم (تصاویر)

مجله مراحم: استان هرمزگان یکی از قطبهای تولید میگوی کشور محسوب می شود و دارای ظرفیت های بالایی در پرورش و صید میگو است.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867461.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867455.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867452.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867447.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867451.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867464.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867468.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867460.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867466.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867453.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867462.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867448.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: