ورود کرم به بدن با نیش مگس (۱۸+)

ورود کرم به بدن با نیش مگس

وارد شدن کرم به بدن با نیش این مگس با تعجب و شگفتی پزشکان چینی شد. زنی که به جنگل رفته است توسط یک مگس گزیده میشود و جای گزش این مگس به شدت خارش پیدا میکند.

این زن وفتی به خانه میرود و به محل گزش روی پایش نگاه میکند به صحنه ای چندش اور و وحشتناکی مواجه میشود او مشاهده میکند که در محل گزش کرم هایی به وجود آمده است.

ورود کرم به بدن با نیش مگس

ورود کرم به بدن با نیش مگس

ورود کرم به بدن با نیش مگس

در طی سفر یک زن چینی ۲۸ ساله به جنگل های برزیل حشره عجیبی به اندازه و شکل یک بادام زمینی، پای راست وی را نیش زد اما تا چند روز پس از برگشت به خانه خود در شانگهای چین همچنان احساس خارش در ناحیه گزش این حشره می کرد و به جز جای گزش علائم دیگری نداشت.

چند روز بعد این زن چینی با صحنه وحشتناکی مواجه شد که کرم های کوچکی به سرعت از زیر پوست وی خارج می شدند.

ین زن چینی پس از مراجعه به پزشک متوجه شد که مگس پاشنه با نام علمی “Dermatobia hominis” که سه توده لارو بر روی هر پایش وجود دارد و هر چند ساعت آن ها را آزاد می کند پای این زن را گزیده و لاروهایش را در زیر پوست او رها کرده بود.

این زن در نهایت زیر تیغ جراحی رفت تا لاروهای باقی مانده زیر پوستش را جراحان خارج کنند، حال عمومی او پس از اتمام دوره نقاهت با مصرف آنتی بیوتیک بهبود پیدا کرد و اثراتی از بیماری در وی مشاهده نشد.

مگس های پاشنه در مناطق جنگلی و پر درخت طبیعت به هنگام گزش، خون موجود میزبان را مکیده و لارو خود را بر روی بدن او به جای می گذارند به همین دلیل در فصول گرم از پوشیدن لباس هایی که ایمنی کافی در برابر گزش حشرات ندارند اجتناب کنید.

ورود کرم به بدن با نیش مگس

 وارد شدن کرم به بدن با نیش این مگس

ورود کرم به بدن با نیش مگس

ورود کرم به بدن با نیش مگس

ورود کرم به بدن با نیش مگس

ورود کرم به بدن با نیش مگس

وارد شدن کرم به بدن با نیش مگس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: