دستور حذف تمامی لهجه ها در همه آیتم های صدا سیما

دستور حذف تمامی لهجه ها در همه آیتم های صدا سیما

مجله مراحم: بعد از حوادث اخير، پور محمدي معاون سازمان صدا وسيما به تمام مديرانش دستور داده که هرگونه لهجه را در هر آيتم و برنامه اي حذف کنند تا حاشيه جديدي براي تلويزيون پيش نيايد .تماشاگران با اعلام اين مطلب افزوده است : حذف لهجه هم برنامه هاي در حال پخش تلويزيون را به چالش مي کشد (مثل پخش نشدن محله گل وبلبل عمو پورنگ )و هم براي برنامه هاي آينده اين سازمان مشکل ساز است .

(تصور کنيد پايتخت را بدون لهجه شيرين مازندراني يا جناب خان با لهجه جنوبي ) و از سوي ديگر ،شيريني وتنوع را از برنامه هامي گيرد .اين روش مديران تلويزيون و فرار به عقبشان تا کي ادامه پيدا مي کند؟آنها تاکي براي امنيت خودشان ،ستاره هايشان را قرباني مي کنند؟

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: