سفره افطار کاسبان و مغازه دارن شهر (تصاویر)

مجله مراحم: افطاری ساده نقطه‌ مقابل افطاری مسرفانه قرار دارد که ناشی از سبک زندگی مصرف‌ گرای افراد است، و از طرفی باعث فراگیری فرهنگ انفاق، یعنی انتقال توجه از خود به دیگران، و در نتیجه تغییر فضای شهری می شود.

 

 

سفره های افطاری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: