شبیه سازی کودک درون+عکس

یک عکاس و هنرمند فرانسوی به نام کیریستین گیروتو ، کودک درون افراد مختلف را بیرون کشیده است. او از تصاویر اصلی آنها استفاده کرده و با کمی تغییرات در عکس ها تصورات خودش از کودک درون افراد را شبیه سازی کرده است.

 

تصویر سازی از کودک درون

تصویر سازی از کودک درون

تصویر سازی از کودک درون

تصویر سازی از کودک درون

تصویر سازی از کودک درون

تصویر سازی از کودک درون

تصویر سازی از کودک درون

تصویر سازی از کودک درون

تصویر سازی از کودک درون

تصویر سازی از کودک درون

تصویر سازی از کودک درون

تصویر سازی از کودک درون

تصویر سازی از کودک درون

تصویر سازی از کودک درون

تصویر سازی از کودک درون

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: